zaterdag 13 april 2013

Koptienden Blaricum 1546De namen en het folionummer.

Lubbert Wijngertsz 22
Lambert Claesz 22
Marge Harmes 22
Jacop Jansz 22
Jacop Willemsz op die Graft 22
Jan Henricksz 22
Steven Evert Melisz 22
Gerrebrant Gerrebrantsz 22
Jan Lambert Jansz 22
Rutger Willemsz 22
Peter Rutger Willemsz 22
Bort Willemsz 22
Dirck Heijmesz 22
Gosen Jansz 22
Willem Lambertsz 22
Gerrit Lambertsz 22
Claes Willemsz 22
Ebbe Gosen 22
Cornelis Henricksz 22
Gerrit Coster 22
Heer Jan off die Proue 23
Claes Petersz 23
Gerrit Jacopsz 23
Jan Rutgersz 23
Reijer Jansz 23
Come Willem 23
Jacop Willemsz 23
Tijman Willemsz 23
Tonis Willemsz 23
Gosen Louwesz ,kinder, 23
Wijnger Timansz 23
Wijngert Petersz 23
Jan Rutger Willemsz 23
Tonis Stevensz 23
Coppen Harmansz 23
Cornelis Ebbesz 23
Jacop Petersz 23
Ebbe die Jongge 23
Timan Jansz 23
Tonis Bortsz 23
??? Crijntge Jacops 23
Feeck Elbertsz 23
Ghijs Jansz 24
Ans Tonis 24
Steven Evertsz 24
Gosen Claesz 24
Cornelis Henricksz (Lamber?) 24
Jan (Stevensz??) 24
(Jan Gosen?) 24
Jan Willemsz 24
Henrick Lambersz 24
Peter Jacopsz 24
Jacop Moolenaer 24
Ghijs Louwersz 24
Lambert Gerrebrantsz 24
Henrick Gijsz 24
Jan Ghijsz 24
Gijsbert Gijsbertsz 24
Gerrit Petersz 24
Willem Henricksz 24
Coppen Ebbesz 24
Jan Harmansz 24
Dirck (Petersz???) 24
Jacop Wolbertsz 25
(Aernt??) Ghijsbertsz 25
Lambert Henricksz 25
Henrick Henricksz 25
Marri Lambert Henrick Dircksz 25
Jan Coppen Blindeman 25
Jan Coppensz 25
(Rut??) Jansz 25
Jan Jan Timansz 25
Willem Gerritsz Coster 25
Lambert Claesz 25
Willem Rutgersz 25
Jan Timansz 25
Harman Petersz 25
Jacop Jansz 25
Jacop Willemsz Reijne Knechtge 25
Claes Rijcoutsz 25
Gerrit Gerbertsz 25
Rutger Timansz 25
Melis Ymensz 25
Timan Gijsbertsz 25
Ricout Gerritsz 25
Ysac Bortsz 25
Dirck Anxemsz 26
Jan Wijngertsz 26
Michiel Gijsbertsz 26
Evert Cornelisz 26
Cornelis Jansz 26
Ariaen Jansz 26
Lambert Elbertsz (Munck??) 26
Feeck Jansz 26
Willem Wijngertsz 26
Jan (???????) 26

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl 

Koptienden Blaricum 1541De namen en het folionummer.

Lubbert Wijgertsz 24
Lambert Claesz 24
Goetge Jans 24
Mariken Hermens 24
Jacop Jansz 24
Jacop Willemsz 24
Jan Henricksz 24
Steve Evert Melisz 24
Gerbrant Gerbrantsz 24
Gerrit Ebbesz 25
Jan Lambert Jansz 25
Rutger Willemsz 25
Bort Willemsz 25
Dirck Heymesz 25
Goes Jansz 25
Gerrit Lambertsz 25
Cornelis Henricksz 25
Gerrit Coster 25
Heer Jan off die Prouen 25
Die Kerck 25
Henrick Willemsz 25
Peter Lambertsz 25
Gerrit Gerritsz 25
Jan Rutgersz 25
Reijer Jansz 25
Come Willemsz 26
Jacop Willemsz 26
Tijme Willemsz 26
Ton is Willemsz 26
Gerrit Coppen 26
Goesen Louwesz ,kijnder, 26
Wijngert Petersz 26
Jan Rutger Willemsz 26
Tonis Stevensz 26
Steve Hermensz 26
Coppen Hermensz 26
Gerrit Coppen 26
Ghijne Gerritsz 26
Cornelis Ebbesz 26
Gosen Ghijsbertsz 26
Jacop Petersz 26
Ebbe die Jonge 26
Tijman Jansz 27
Peter Jansz 27
Tonis Bortsz 27
Willem Petersz 27
Ghijs Jansz 27
Peter Gerritsz 27
Ans Tonisssen 27
Steve Evertsz 27
Gosen Claesz 27
Cornelis Henricksz 27
Bije Gosensz 27
Jan Willemsz 27
Henrick Lambertsz 27
Peter Jacopsz 27
Tijman Gerritsz 27
Allit Rutgers 27
Jacop Molenaer 27
Ghijs Louwesz 28
Lambert Gerbertsz 28
Thues Ghijsbertsz 28
Ghijsbert Ghijsbertsz 28
Gerrit Petersz 28
Willem Heijmensz 28
Coppen Ebbesz 28
Jan Hermensz 28
Dirck Stevensz 28
Jacop Wolbertsz 28
Roeter Ghijsbertsz 28
Lambert Henricksz 28
Henrick Henricksz 28
Marri Lambert Henrick Dircks 28
Jan Coppen die Blindeman 28
Metghe Hernrick Hermesz 28
Jan Coppesz 28
Jan Jansz 28
Jan Jan Tijmensz 29
Willem Gerritsz Coster 29
Lambert Elbertsz 29
Willem Ruttersz 29
Jan Tijmensz 29
Herma Petersz 29
Jacop Willemsz Reijne Knechtge 29
Claes Lambertsz 29
Claes Rijcoutsz 29
(??? Lambertsz?? 29?)
Gerrit Gerbertsz 29
Rutger Tijmensz 29
Volken Bartolomeusz 29
Rijcout Bortsz 29
Henrick Lambertsz 29
Jan Lambertsz 29
Gerrit Ebbesz 29
Jan Gerritsz 29
Gerrit Willemsz van Lare 29
Tijman Gijsbertsz 30
Rijcout Gerritsz 30
Ysack Bortsz 30
Dirck Anxem 30
Michiels Ghijsbertsz 30
Ewout Cornelisz 30
Crijn Elbertsz 30
Lambert Elbertsz ?? 30
???? Jansz 30

Koptienden Blaricum 1534De namen en het folionummer.

Lubbert Wijghertsz 31
Lambert Claesz 31
Goetge Jans 31
Jan Petersz 31
Jan Jacopsz 31
Jacop Jansz 31
Jacop Wilhemsz 31
Jan Henricxz 31
Steve Evert Melisz 32
Gherbert Gherbertsz 32
Gerir Ebbesz 32
Jan Lambertsz 32
Rutgher Wilhemsz 32
Bort Wilhemsz 32
Dirck Hemesz 32
(Jost?) Jansz 32
Gerit Lambertsz 32
Cornel Henricxz 32
Gerit Coster 32
Heer Jan of die Prouen 32
Die Kerck 32
Henrick Wilhemsz 32
Meijnshen Henricks Moeder 32
Peter Lambertsz 33
Gerit Jacopsz 33
Gerit Gerit Jacopsz 33
Jan Rutghersz 33
Wilhem Jansz 33
Hend Jacopsz 33
Reijer Jansz 33
Cornel Wilhemsz 33
Jacop Willemsz 33
Time Wilhemsz 33
Tomas Wilhemsz 33
Gerit Coppen 33
Wilhem Wighertsz 33
Cornel Jacopsz 33
Gosen Louwesz ,kijnd, 33
Wighert Petersz 33
Claes Vos 34
Tonis Stevensz 34
Steve Hermesz 34
Coppe Hermesz 34
Ricout Jacopsz 34
Gerit Coppen 34
Ghijne Geritsz 34
Cornel Ebbesz 34
Gosz Ghijsbtsz 34
Jacop Petersz 34
Ebbe de Jonghe 34
Tijmen Jansz 34
Peter Jansz 34
Wilhem Petersz 34
Ghijs Jansz 34
Wilhem Jansz Graft 34
Peter Gheritsz Smit 35
Ans Tonisz 35
Ghijs Jansz 35
Peter Lewesz 35
Steve Evertsz 35
Aernt Claesz 35
Gosen Claesz 35
Bije Gosensz 35
Lanff Jacopsz 35
Henrick Lambertsz 35
Peter Jacopsz 35
Rutgher Jansz 35
Timen Geritsz 35
Alit Ruthgers 35
Jacop Molenaer 35
Ghijs Louwesz 35
Lambert Gherbertsz 36
Teus Ghijsbertsz 36
Ghijsbt Ghijsbt Jansz 36
Gerit Petersz 36
Wilhem Hermesz 36
Coppen Ebbesz 36
Jan Hermesz 36
Ghijsbert Roetersz 36
Jacop Woebertsz 36
Roeter Ghijsbertsz 36
Lambert Henricxz 36
Henrick Henricxz 36
Mary Lambert Henrick Dircx 36
Jan Coppensz Blindema 36
Matge Henrick Hermens 36
Jan Coppensz 36
Thomas Jansz 37
Jan Jan Timensz 37
Wilhem Gerit Coster 37
Lambert Ellertsz 37
Jan Claes Tonisz 37
Jan Timensz 37
Herme Petersz 37
Jacop Wilhem Reijne Knechtge 37
Claes Lambertsz 37
Wilhem Geritsz 37
Claes Ricoutsz 37
Gerit Gerbertsz 37
Rutgher Timensz 37
Volken Bartolomeusz 37
Ricout Bortsz 37
Henrick Labertsz 37
Jan Lambertsz 38
Gerit Ebbesz 38
Jan Geritsz 38
Gerit Wilhemsz van Lare 38
Timen Ghijsbertsz 38
Ricout Geritsz 38

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl